1 Δεκεμβρίου 2022 @ 17:00

Διαμεσολάβηση και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών

"Από την Ευρωπαϊκή Οδηγία , στην Ελληνική Νομοθετική Εξέλιξη και Πράξη -Προοπτικές"

 

 

Register now