Σεμινάριο (webinar)

Κατασκευαστική Διαιτησία

Προσωρινή & Κατεπείγουσα Προστασία

 στην Περίοδο του Covid-19

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

16:00-18:00

 

 

Register now